NAWIGACJA NA ANDROIDA

Nowoczesne przenośne urządzenia elektroniczne współpracują najczęściej z systemem operacyjnym Android, którego największą zaletą jest możliwość konfiguracji i dostosowania do potrzeb użytkownika. Obecne na rynku aplikacje można podzielić na: płatnelubdarmowe. Nawigacje bezpłatne ...

NAWIGACJA – DEFINICJA I RODZAJE

Nawigacja to dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych oraz innych przemieszczających się obiektów. Innymi słowy: jest to nauka techniczna obejmująca całokształt wiadomości niezbędnych do prowadzenia ...

NAWIGACJA SATELITARNA

Nawigacja satelitarna to rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określenia położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi, niezależnie od pogody czy pory dnia. To rozbudowany system ...

ELEKTRONICZNA MAPA NAWIGACYJNA (ENC)

W węższej definicji elektroniczna mapa nawigacyjna (ang. Electronic Navigational Chart) to tradycyjna mapa morska przetworzona na postać cyfrową, przechowywana w pamięci komputera, z możliwością wyświetlenia jej na ekranie. Jest to jeden z elementów ECDIS – nawigacyjnego systemu informacyjnego, ...

RADIONAWIGACJA

Radionawigacja to dział nawigacji, wykorzystujący rozchodzenie i odbijanie się fal radiowych do określenia położenia obiektu i wyznaczenia dalszej jego drogi. Najstarsze i najprostsze systemy wykorzystują radiolatarnie umieszczone w określonych na mapie miejscach i nadające sygnały ostrzegawcze. Radiolatarnia ...

e-NAVIGATION

Od 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) prowadzi intensywne prace nad projektem „e-Navigation”, który ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności transportu morskiego dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Współczesna nawigacja jest wysoce zelektronizowana, ...

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GIS

Systemy informacji geograficznej w sposób szczegółowy i wielopłaszczyznowy przedstawiają obraz powierzchni Ziemi. Wykorzystują one zaawansowane technologie informatyczne do gromadzenia, przetwarzania i obrazowania danych przestrzennych różnego typu. Na GIS składają się: baza danych geograficznych, ...

ASTRONAWIGACJA

Astronawigacja (zwana astronomią żeglarską lub żeglugą oceaniczną) polega na oznaczaniu pozycji samolotu lub statku na podstawie pomiarów wysokości astronomicznej i azymutu niektórych ciał niebieskich. Wysokość astronomiczna to kąt między płaszczyzną horyzontu astronomicznego a ciałem ...

PRZYRZĄDY NAWIGACYJNE

KOPMAS. Wzmianki o stosowaniu kompasu pochodzą już ze starożytnej Grecji i Rzymu, jednak pierwsza informacja o zastosowaniu igły magnetycznej pochodzi z 1117 roku z Chin. Kompas został skonstruowany na początku XIV wieku, jednak postać jaką znamy obecnie stworzono w XVI wieku. Wykorzystuje ...

GPS

GPS, a właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – Navigation Signal Timing and Ranging), to system nawigacji satelitarnej obejmujący swym zasięgiem całą kulę ziemską, którego głównym zadaniem jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji). ...