e-NAVIGATION

https://traffic.naviexpert.pl/remonty/katowice/

Od 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) prowadzi intensywne prace nad projektem „e-Navigation”, który ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności transportu morskiego dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Współczesna nawigacja jest wysoce zelektronizowana, co skutkuje zmianami w wyposażeniu okrętów, a przez to – zmianami procedur nawigacyjnych. Nawigacja charakteryzuje się obecnie dokładnością oraz efektywnością, a automatyzacja i informatyzacja systemów okrętowych ułatwia pracę człowieka, zwiększając jego wydajność. Jednocześnie pojawiły się problemy wynikające z nadmiaru informacji i niespójności systemów okrętowych z lądowymi.

Wstępny projekt prac nad „e-Navigation” skupia się na takich obszarach jak:

  • bezpieczeństwo morskie,

  • zarządzanie ruchem statków za pomocą systemów lądowych,

  • doskonalenie wymiany informacji na płaszczyznach: statek – statek, statek – brzeg i brzeg – statek,

  • stworzenie spójnego, globalnego standardu gwarantującego kompatybilność i współdziałanie systemów oraz zharmonizowanie procedur operacyjnych,

  • stworzenie interfejsu integrującego informacje dla użytkowników zarówno na statku, jak i na lądzie, minimalizując niewłaściwą interpretację informacji przez człowieka.

Aby system funkcjonował sprawnie, trzeba wprowadzić standaryzację danych, raportów i komunikacji, by przekazywane informacje były jednoznaczne i w taki sam sposób zrozumiane przez odbiorców na całym świecie, a urządzenia przekazujące dane powinny wspomagać proces podejmowania decyzji i wskazywać potencjalne ryzyko.

„e-Navigation” to zharmonizowane procesy zbierania, wymiany i prezentacji informacji za pomocą elektronicznych środków w celu usprawnienia podróży, zarówno po stronie jednostki pływającej, jak i obsługi lądowej oraz służb zapewniających bezpieczeństwo i ochronę na morzu.

Trzy główne obszary wg IMO, które zyskają na rozwoju „e-Navigation” to:

  • urządzenia i systemy okrętowe (nawigacyjne)

  • systemy brzegowe (służby zarządzające ruchem statków oraz inne instytucje)

  • infrastruktura łączności.

Zostaw komentarz