Featured GIS News

Latest GIS News

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GIS

Systemy informacji geograficznej w sposób szczegółowy i wielopłaszczyznowy przedstawiają obraz powierzchni Ziemi. Wykorzystują one zaawansowane technologie informatyczne do gromadzenia, przetwarzania i obrazowania danych przestrzennych różnego typu. Na GIS składają się: baza danych geograficznych, ...