NAWIGACJA – DEFINICJA I RODZAJE

nawigacja do androida Sony Ericson

Nawigacja to dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych oraz innych przemieszczających się obiektów. Innymi słowy: jest to nauka techniczna obejmująca całokształt wiadomości niezbędnych do prowadzenia statku wodnego, powietrznego lub innych pojazdów oraz wyznaczania ich położenia. Komitet polskich morskich uczelni wyższych jako nawigację określa dyscyplinę nauk technicznych, której przedmiotem jest badanie związków przestrzennych pomiędzy różnymi rodzajami informacji o Ziemi i jej środowisku oraz metod lokalizacji obiektów stacjonarnych i prowadzenia obiektów ruchomych.

Nawigacja morska jest procesem planowania, monitorowania i kontroli ruchu statku z punktu początkowego do końcowego.

Rodzaje nawigacji:

  • terestryczna – oparta na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych charakterystycznych obiektów znajdujących się na lądzie w zasięgu wzroku;

  • astronomiczna(astronawigacja) – polega na obserwacji ciał niebieskich, stosowana głównie w żeglarstwie oceanicznym;

  • pilotowa – prowadzona w portach i na torach podejściowych do portów w oparciu o znaki nawigacyjne, polega na identyfikacji i mijaniu przeszkód;

  • radiowa(radionawigacja) – bazuje na sygnałach radiowych wysyłanych przez specjalne nadajniki, obecnie odchodzi się stopniowo od jej stosowania;

  • radarowa – sprowadza się do obserwacji zarysów wybrzeży i obiektów nawigacyjnych przy pomocy radaru;

  • satelitarna – oparta jest na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi, wykorzystuje nadajniki GPS;

  • inercyjna– stosowana głównie na okrętach podwodnych przy pomocy żyroskopów;

  • zliczeniowa – stosowana w trudnych warunkach atmosferycznych, polega na określeniu pozycji statku na podstawie znajomości jego kursu, pozycji i szybkości;

http://traffic.naviexpert.pl/

Zostaw komentarz